länk till Gransegel

Innehåll Granboken:

Kap. Innehåll
1 Vindförvaltning
Kraftparalellogram
Vindkraft
Anpassa vindkraften
Maximera vindkraften
2 Effektivare vindförvaltning
Segelform
Vindförhållanden
Kontrollera trimmet
Telltales
VMG
Lutning och rodertryck
Stallning
Telltales i storsegel
Trimma i rätt ordning
3 Trimningscykel, verktyg och effekt
Trimningscykel
Förstagsspänning och sagg
Fallspänning
Anfallsvinkel
Skotpunkt
Skotdrag
Fock
Rullgenua
Revning och inrullning
Storsegel
Skotdrag
Skotvagn
Mastböj
Uthal
Förliksspänning/Cunningham
Kick
Snörp
Hårdvindssegling
Revning
Öppna bogar
4 Undanvindssegling
Vindkraft
Segeltyper
Gennaker
Hissning
Halshornslina
Skotning
Läns
Gipp
Spinnaker
Hissning
Trim
Bomvinkel
Hornens höjd
Skotning
Lättvind
Hårdvind
Broach
5 Riggtrim
Grundtrim
Mastlut
Sidledstrim
Spridarvinklar
Undervant
Förböj
Aktre undervant / Undre backstag
Mellanvant
Fioler
Fintrim
Akterstag
Backstag
Praktiska tips
6 Växellådan

Materialval

Akterstag
Backstag
Undre backstag
Skotning
Skotpunkt
Storskot
Skotvagn
Uthal
Cunningham
Kick
Spinnakerskot
Suggor
Sittbrunnsmiljö
7 Segelvård
Båt & rigg
Innan riggning
Halshornsbeslag och mantåg
Vanten
Akterstag och backstag
Fall
Segel ombord
Hissning
Fladder
Slitage
UV-strålning, fukt och luftföroreningar
Rullsegel
Förvaring ombord
Vinterförvaring
Reparationer
Reparationssats
Revor
Sömmar
Trimlinelås
Travare
Spinnaker och Gennaker
Vinteröversyn
8 Ordlista
Slutord


© Copyright Gransegel AB 2001