FÖRSEGEL

Vi jobbar med alla försegeltyper från Gransegel-composite™, en helt ny teknik som ger oss möjlighet att bygga extremt lätta segel utan att kompromissa med vare sig prestanda eller hållbarhet till regelstyrda entypsgenuor med traditionell crosscut skärning. Vi har både kompetensen och de rätta hjälpmedlen, allt för att säkerställa att vi levererar den absolut bästa lösningen för dig.