Prestanda
Profurl rullbom systemet är designat för att användas med fullattesegel. Detta är ett av det starkaste argumenten. Att slippa kompromissa med prestanda samtidigt som hanteringen blir en barnlek. I teorin kan seglet bli effektivare än ett vanligt segel med hjälp av ”spalt effekten” som uppstår i gapet mellan ränna och mast.

Spalt effekt
Vindtunnel tester har utförts på Profurl bommen vid Centre of Research for Architecture and Nautical Industry (CRAIN). Testerna visar tydligt att spalten mellan segel och mast minskar turbulensen på läsidan av storseglet. Detta är samma effekt som flygplan använder vid landning då de öppnar en spalt i framkant på vingen för att öka lyftkraften.
Spalteffekten gör att den aerodynamiska ytan och kraftuttaget ur seglet ökar med 5-15%. Men viktigast av allt är att luftflödet blir mer stabilt och mindre känsligt för trim och vindändringar.

Viktoptimering.
Alla delar i Profurl´s rullbom är optimerade med hjälp av avancerade hållfasthetsberäknings program. Bästa möjliga vikt/styrke förhållande på alla ingående delar.

Liten och smidig
I hamn är bommen avsevärt nättare än ett konventionellt segel med alla travare som bygger på höjden. Hela seglet försvinner in i bommen. Vindfånget minskar och båten ser ”renare” ut.

Liten och smidig Vanlig stor

Inledning

Konstruktion

Prestanda

Modeller